Kimiko Glenn Theatre Credits

Stage
Performances

[Off-Broadway]
Original Off-Broadway Production, 2010
Emily
Strawberry (Understudy)
[US Tour]
National Tour, 2008
Thea

Photos

Kimiko Glenn and Joshua Kahan Brody
Caption:
Kimiko Glenn and Joshua Kahan Brody
From:
Date:
06-17-2014
Kimiko Glenn, Audrey Lynn Weston
Caption:
Kimiko Glenn, Audrey Lynn Weston
From:
Date:
08-13-2013
Patti Murin, Audrey Lynn Weston, Kimiko Glenn, Maria Thayer
Caption:
Patti Murin, Audrey Lynn Weston, Kimiko Glenn, Maria Thayer
From:
Date:
08-13-2013
Daniel Breaker, Patti Murin, Kimiko Glenn
Caption:
Daniel Breaker, Patti Murin, Kimiko Glenn
From:
Date:
08-01-2013
Maria Thayer, Patti Murin, Audrey Lynn Weston, Daniel Breaker, Kimiko Glenn
Caption:
Maria Thayer, Patti Murin, Audrey Lynn Weston, Daniel Breaker, Kimiko Glenn
From:
Date:
08-01-2013