Gender: Female

Stage
Performances

[US Tour]
First National Tour, 2016
Olga [Replacement]
Ensemble [Replacement]
Madame Baurel (Understudy) [Replacement]
[US Tour]
2016 National Tour, 2016
Fraulein Kost
Fritzie
[Las Vegas]
Las Vegas Production, 2014
Tanya
[US Tour]
National Tour, 2013
Tess [Replacement]
[US Tour]
2nd National Tour, 2002
Tanya [Replacement]
[Broadway]
Original Broadway Production, 2001
Tanya [Replacement]
[Broadway]
Roundabout Revival, 1998
Lulu (Kit Kat Girl) [Replacement]
Lulu [Replacement]
Sally Bowles (Understudy) [Replacement]
[US Tour]
US Tour, 2018
Ensemble

Photos

Lizzie O'Hara, Sean O'Kuniewicz, and Alison Ewing

Lizzie O'Hara, Sean O'Kuniewicz, and Alison Ewing
From: 
Date:
09/26/2017
Keith Pinto and Alison Ewing

Keith Pinto and Alison Ewing
From: 
Date:
09/26/2017
Alison Ewing and David Colston Corris

Alison Ewing and David Colston Corris
From: 
Date:
09/26/2017
Shannon Cochran, Mark Nelson, Alison Ewing, Randy Harrison

Shannon Cochran, Mark Nelson, Alison Ewing, Randy Harrison
From: 
Date:
02/05/2016
Alison Ewing, Ned Noyes, Shannon Cochran and Mark Nelson

Alison Ewing, Ned Noyes, Shannon Cochran and Mark Nelson
From: 
Date:
01/10/2016

 

Stage
Performances

[US Tour]
First National Tour, 2016
Olga [Replacement]

Ensemble [Replacement]

Madame Baurel (Understudy) [Replacement]

[US Tour]
2016 National Tour, 2016
Fraulein Kost

Fritzie

[Las Vegas]
Las Vegas Production, 2014
Tanya

[US Tour]
National Tour, 2013
Tess [Replacement]

[US Tour]
2nd National Tour, 2002
Tanya [Replacement]

[Broadway]
Original Broadway Production, 2001
Tanya [Replacement]

[Broadway]
Roundabout Revival, 1998
Lulu (Kit Kat Girl) [Replacement]

Lulu [Replacement]

Sally Bowles (Understudy) [Replacement]

[US Tour]
US Tour, 2018
Ensemble