Stage
Performances

[US Tour]
First National Tour, 2014
Ensemble
[US Tour]
2nd National Tour, 2012
Performer

Photos

Naturi Naughton, Rashidra Scott, Olithea Anglin and Darius Harper

Naturi Naughton, Rashidra Scott, Olithea Anglin and Darius Harper
From: 
Date:
04/15/2014
Rashidra Scott, Darius Harper and Olithea Anglin

Rashidra Scott, Darius Harper and Olithea Anglin
From: 
Date:
04/15/2014
Eric Micahel Krop, Rashidra Scott, Anita Welch, Darius Harper

Eric Micahel Krop, Rashidra Scott, Anita Welch, Darius Harper
From: 
Date:
08/21/2013
Darius Harper & Alexandra Socha

Darius Harper & Alexandra Socha
From: 
Date:
01/04/2011

 

Stage
Performances

[US Tour]
First National Tour, 2014
Ensemble

[US Tour]
2nd National Tour, 2012
Performer