Saki Masuda Stage Credits
Performances

[US Tour]
Lincoln Center National Tour, 2016
Ensemble [Replacement]
Royal Court Dancer [Replacement]

 

Stage
Performances

[US Tour]
Lincoln Center National Tour, 2016
Ensemble [Replacement]

Royal Court Dancer [Replacement]