FX TV SHOWS

More Info: Website | Twitter | Facebook
FX small logo
click to enlarge
Current Shows


Latest Tweets


6/17 @ 11:00 PM
FXTV - Dünya darmada??n olsa da elini tuttu?u anda kendini mutlu ve güvende hissettirebilen... #BabalarGünü #TWD… https://t.co/HXITmnQLEh
Retweet | Reply | Link   
6/16 @ 11:00 PM
FXTV - ?lk ad?m?m?zdan itibaren daima yan?m?zda olan, ç?kt???m?z her yolu bizimle birlikte yürüyen, deste?ini asla esirgem… https://t.co/D6OGetfU3O
Retweet | Reply | Link   
6/14 @ 11:39 PM
FXTV - Bayram? evde geçiren dizi tutkunlar?na bizden küçük bir hediye. En sevdi?in diziler bayram boyunca FX'te! D-Smart,… https://t.co/2YiHTcee82
Retweet | Reply | Link   
6/13 @ 9:10 AM
FXTV - Tüm alternatif evrenleri durdurun! Legion’?n 3. sezonunun 2019’da dönece?i aç?kland?! ???? David Haller ve mutant arka… https://t.co/CaJvLp34gR
Retweet | Reply | Link   
6/12 @ 8:13 AM
FXTV - Gerçek kötü kim? #Legion'?n sezon finali, Amerika yay?n? ile ayn? anda yar?n 08.00'de, tekrar? 22.30'da #FX'te! ???? https://t.co/mIo1CycW3p
Retweet | Reply | Link   
6/11 @ 7:00 AM
FXTV - Finallere çal??maktan çok yorulanlara önerimiz: Yar?n okulda The Walking Dead zombi seçmelerine gider gibi görünmem… https://t.co/4055MzbACp
Retweet | Reply | Link   
6/10 @ 4:00 AM
FXTV - Mickey, Ben'in bilim projesini ele geçirirse...???? #TheMick'in yeni bölümü bu ak?am 20.35'te! https://t.co/S9Frv6wYEb https://t.co/4Atcc80FY1
Retweet | Reply | Link   
6/8 @ 7:20 AM
FXTV - Ofisten ç?k?p "di?er yar?m" dediklerinle olma saatin gelmedi mi? ???? #TGIF https://t.co/LpBAnI810f https://t.co/D2lra7cU0C
Retweet | Reply | Link   
6/8 @ 6:19 AM
FXTV - Böyle birini tan?yor musun? ???? #TWD #TheWalkingDead https://t.co/eAjEwdNAMK
Retweet | Reply | Link   
6/7 @ 8:35 AM
FXTV - Tüyler ürperten bir ke?if sonras?, güçlü Getty Ailesi en kötü ihtimal için haz?rlan?yor. ???? Bu ak?am 21.30'da,… https://t.co/0IGiY5vFl4
Retweet | Reply | Link   
6/6 @ 8:19 AM
FXTV - #Legion'?n 22.30'daki yeni bölüm tekrar?n? beklerken...????? https://t.co/LpBAnI810f https://t.co/aAD829bmSb
Retweet | Reply | Link   
6/5 @ 9:30 AM
FXTV - David dünyay?, Syd ise a?k? yok olmaktan kurtarabilecek mi sence? #Legion'?n akl?n? uçuracak yeni bölümü Amerika ya… https://t.co/YUl09sr0GT
Retweet | Reply | Link   
6/5 @ 8:20 AM
FXTV - Sezon finalinde, Jenningler hayatlar?n? sonsuza kadar de?i?tirecek bir seçim ile kar?? kar??ya! Bu ak?am 21.30'da F… https://t.co/CGnIkXmc1e
Retweet | Reply | Link   
6/4 @ 6:57 AM
FXTV - E?er bak??lar öldürebilseydi, Negan'?n Lucille'e ihtiyac? olmazd? diyenler? @JDMorgan #TWD #TheWalkingDead… https://t.co/N85BfOB46o
Retweet | Reply | Link   
6/4 @ 6:55 AM
FXTV - E?er bak??lar öldürebilseydi, Negan'?n Lucille'e ihtiyac? olmazd? diyenler? ???? @JDMorgan #TWD #TheWalkingDead https://t.co/Lb1t4T4Kxh
Retweet | Reply | Link   
6/3 @ 7:00 AM
FXTV - Mickey ve Jimmy'nin düzenledi?i bir Cad?lar Bayram? partisinde i?lerin ne kadar kötü gidebilece?ini dü?ün. ?imdi on… https://t.co/Y7oult6oLZ
Retweet | Reply | Link   
6/1 @ 7:51 AM
FXTV - Hilltop'a ula?mak de?il. Hayatta kalmak hiç de?il. #TheWalkingDead oyuncular?n?n ?imdiye kadar kar??la?t??? en stre… https://t.co/FmchgV0eyh
Retweet | Reply | Link   
5/31 @ 7:00 AM
FXTV - Connerty'nin gözü Chuck'?n üzerinde. #Billions https://t.co/Mw0HybM4ct https://t.co/PnSYm5629N
Retweet | Reply | Link   
5/30 @ 7:00 AM
FXTV - Yalan söyleyen tek ki?i Winter m?? Bu ak?am 21.30'da, Chance'in yeni bölümünde ke?fet. #Chance… https://t.co/9btKss2bo0
Retweet | Reply | Link   
5/29 @ 11:18 AM
FXTV - Ya içindeki kötü uyan?r ve tüm kontrolü ele geçirirse? #Legion'?n yeni bölümü Amerika yay?n? ile ayn? anda yar?n 08… https://t.co/s9Uq1c2lpH
Retweet | Reply | Link