RAAK Comes to The Drama Factory

RAAK Comes to The Drama Factory

RAAK is die verhaal van 'n oomblik tussen man en vrou. Hulle begin, en die begin van hul einde. Die stukkie garing wat stadig ontrafel, vinniger en vinniger, tot die punt waar jy nie meer daaraan kan vasklou nie. Waar begin die einde? Is dit 'n oomblik van geweld, van weet? Of is dit iets wat ontaard uit jare se stilte, jare se sluk, se soek en staar? Is dit Raka, die ding wat binne elke mens woordeloos wag? Soos die bokkoppe wat teen die huis se muur hang? Staties. Sonder skroom. Iets oorgeërf.

Jare se verstaan en wanbestaan? Of is dit iets wat ons binne mekaar vind? 'n Ontdekking?

"Die donker. dit wat saam met die lig gepaard gaan. Of, die ding wat dalk in onsself bly torring. Bly draai. Bly soek en krap en kou. 'n Kaak. Wat kraak elke keer as die keel vol sluk en slym is."

RAAK is ontwikkel in Kanya Viljoen se honneursjaar aan die Universiteit van Kaapstad.

Die verhaal van 'n enkele aand wat oopvlek op 'n leeftyd tussen 'n man en 'n vrou. Hul begin en die begin van hul einde. Die stille geweld van ontstaan soos Raka wat aan ons bly kleef. 'n Aanraking oorgeërf soos die bokkop teen die muur? 'n Soeke na dit wat kon wees, 'n jagtog na dit wat nooit was nie. 'n Karkas wat om die kombuistafel swoeg om vleis en vel te bewaar of te laat vrot?

Book securely online with a credit card for any show at The Drama Factory by visiting www.thedramafactory.co.za. The direct booking page for this particular show is www.thedramafactory.co.za/show/Raak2018.

Related Articles View More South Africa Stories   Shows


More Hot Stories For You

Before you go...

Like Us On Facebook
Follow Us On Twitter
Follow Us On Instagram
     SHARE