Kristen Kane Stage Credits
Performances

[US Tour]
North American Non-Equity Tour, 2017
Ensemble

Photos

James Taylor Odom, Kristen Kane and Blake Price

James Taylor Odom, Kristen Kane and Blake Price
From: 
Date:
10/16/2017
Blake Price as and Kristen Kane

Blake Price as and Kristen Kane
From: 
Date:
10/16/2017
Blake Price and Timothy Aaron Cooper, Ashton Michael Corey, Mia Fitzgibbon. Colleen Gallagher, Brianna Gantsweg, Tyler Lenhart, Kristen Kane, Conor McGIffin, Ryne Nardecchia and Rosie Webber

Blake Price and Timothy Aaron Cooper, Ashton Michael Corey, Mia Fitzgibbon. Colleen Gallagher, Brianna Gantsweg, Tyler Lenhart, Kristen Kane, Conor McGIffin, Ryne Nardecchia and Rosie Webber
From: 
Date:
09/19/2017
Erin McIntyre, Blake Price, James Taylor Odom, Colleen McLaughlin and the cast-Timothy Aaron Cooper, Ashton Michael Corey, Mia Fitzgibbon, Colleen Gallagher, Brianna Gantsweg, Tyler Lenhart, Kristen Kane, Conor McGiffin, Rye Nardecchia and Rose Webber

Erin McIntyre, Blake Price, James Taylor Odom, Colleen McLaughlin and the cast-Timothy Aaron Cooper, Ashton Michael Corey, Mia Fitzgibbon, Colleen Gallagher, Brianna Gantsweg, Tyler Lenhart, Kristen Kane, Conor McGiffin, Rye Nardecchia and Rose Webber
From: 
Date:
09/19/2017
Erin McIntyre, Blake Price, James Taylor Odom, Colleen McLaughlin and the cast-Timothy Aaron Cooper, Ashton Michael Corey, Mia Fitzgibbon, Colleen Gallagher, Brianna Gantsweg, Tyler Lenhart, Kristen Kane, Conor McGiffin, Rye Nardecchia and Rose Webber

Erin McIntyre, Blake Price, James Taylor Odom, Colleen McLaughlin and the cast-Timothy Aaron Cooper, Ashton Michael Corey, Mia Fitzgibbon, Colleen Gallagher, Brianna Gantsweg, Tyler Lenhart, Kristen Kane, Conor McGiffin, Rye Nardecchia and Rose Webber
From: 
Date:
09/19/2017

 

Stage
Performances

[US Tour]
North American Non-Equity Tour, 2017
Ensemble