Mia Ellis Theatre Credits

 

Photos

Mia Ellis as Esther and Joe WIlson, Jr. as George
Caption:
Mia Ellis as Esther and Joe WIlson, Jr. as George
From:
Date:
01-30-2014
Mia Ellis as Esther and Angela Brazil as Mrs.Van Buren
Caption:
Mia Ellis as Esther and Angela Brazil as Mrs.Van Buren
From:
Date:
01-30-2014
Mia Ellis as Esther
Caption:
Mia Ellis as Esther
From:
Date:
01-30-2014
Mia Ellis as Esther and Shelley Fort as Mayme
Caption:
Mia Ellis as Esther and Shelley Fort as Mayme
From:
Date:
01-30-2014
Mia Ellis as Esther and Mauro Hantman as Mr. Marks
Caption:
Mia Ellis as Esther and Mauro Hantman as Mr. Marks
From:
Date:
01-30-2014