KOT W BUTACH

Dates
5/22/2018 - 5/23/2018
Theatre
Teatr Rozrywki
Marii Konopnickiej 1
Chorzów,
TicketsSubmit Updates
Edit Page

Kota w butach wymy?li? Charles Perrault, francuski ba?niopisarz epoki baroku.
?wietnie wykszta?cony arystokrata, prawnik, a pó?niej wysoki urz?dnik pa?stwowy, przeszed? do historii nie tylko jako wspó?twórca Akademii Nauk oraz gor?cy or?downik u?ywania w literaturze j?zyka francuskiego w miejsce ?aciny. Pozostawi? po sobie zbiór ba?ni i powiastek dla dzieci, zatytu?owany „Bajki Babci G?ski”. Ksi??ka zosta?a wydana w roku 1697 i zawiera?a powszechnie znane, najcz??ciej oparte na ludowych motywach, opowie?ci o Czerwonym Kapturku, ?pi?cej królewnie, Kopciuszku, Sinobrodym, Tomciu Paluchu i w?a?nie Kocie w butach.


Tell Us What You ThinkView More Shows in Poland  |    Add a Show Listing for Poland