The Seagull at UNIQ Istanbul

Dates

2/5/2018 - 2/27/2018

Theatre

UNIQ Istanbul


Huzur Mah. Maslak Ayaza?a Cad. No:4
Istanbul,Submit Updates
Images | Videos | Cast | Edit

“Hayata, a?ka, sanata ve bizzat kendilerine dair bir aray???n içinde durmaks?z?n debeleniyor “Çehov insanlar?”… Bir Çehov klasi?i ve tiyatro sahnelerinin ölümsüz metni Mart?, Serdar Bili?’in güncel yorumuyla kar??m?zda. Oyun karakterleri, aradan geçen 120 y?l? a?k?n tarihe ra?men, günümüzün “arada kalm??, bir türlü harekete geçemeyen” insan?yla ayn? dili konu?uyorlar. Serdar Bili?’in yönetiminde, yap?t?n absürd tad?n? da es geçmeyen bir Mart? izleyecek; insan ruhunu en derinlerine kadar görmekte mahir olan Çehov’a da bugünden bir selam yollayaca??z.”

View More Shows
Add a Turkey Show Listing