Mary Callahan Stage Credits
Performances

[US Tour]
Non-Equity National Tour, 2015
Ensemble

Photos

Jane Blass, Faith Prince, Mary Callahan

Jane Blass, Faith Prince, Mary Callahan
From: 
Date:
09/09/2013
Jane Blass, Jim Caruso, Faith Prince, Billy Stritch, Mary Callahan

Jane Blass, Jim Caruso, Faith Prince, Billy Stritch, Mary Callahan
From: 
Date:
09/09/2013
Mary Callahan, Faith Prince, Jane Blass

Mary Callahan, Faith Prince, Jane Blass
From: 
Date:
09/09/2013
Mary Callahan and Janice DeAngelis (photo by: Arjana Andris)

Mary Callahan and Janice DeAngelis (photo by: Arjana Andris)
From: 
Date:
05/08/2013
Mary Callahan (Photo By: Kevin Thomas Garcia)

Mary Callahan (Photo By: Kevin Thomas Garcia)
From: 
Date:
05/08/2013

 

Stage
Performances

[US Tour]
Non-Equity National Tour, 2015
Ensemble