Kelly Black Stage Credits
Performances

[US Tour]
US Tour, 2018
Ensemble
Rita
[US Tour]
National Tour, 2016
Ensemble

 

Stage
Performances

[US Tour]
US Tour, 2018
Ensemble

Rita

[US Tour]
National Tour, 2016
Ensemble