Photos

Emily Newton (Lilli Vanessi/Katherine), Morgan Moody (Fred Graham/Petruchio)

Emily Newton (Lilli Vanessi/Katherine), Morgan Moody (Fred Graham/Petruchio)
From: 
Date:
09/29/2015
Emily Newton (Katherine), Morgan Moody (Petruchio)

Emily Newton (Katherine), Morgan Moody (Petruchio)
From: 
Date:
09/29/2015
Emily Newton (Lilli Vanessi), Morgan Moody (Fred Graham)

Emily Newton (Lilli Vanessi), Morgan Moody (Fred Graham)
From: 
Date:
09/29/2015
Emily Newton (Katherine)

Emily Newton (Katherine)
From: 
Date:
09/29/2015