Photos

Joshua Lopez as Usnavi with ensemble members Monika Pena, Bryan A. Martinez, Izzy Perez and Fabio Antonio

Joshua Lopez as Usnavi with ensemble members Monika Pena, Bryan A. Martinez, Izzy Perez and Fabio Antonio
From: 
Date:
07/11/2014
Joshua Lopez as Usnavi with ensemble members Sarah Pierce, Fabio Antonio and Ruben Carbajal as Sonny

Joshua Lopez as Usnavi with ensemble members Sarah Pierce, Fabio Antonio and Ruben Carbajal as Sonny
From: 
Date:
07/11/2014
Chelsea Baldree as Vanessa and Joshua Lopez as Usnavi

Chelsea Baldree as Vanessa and Joshua Lopez as Usnavi
From: 
Date:
07/11/2014
Izzy Perez, Charles McCoy, Joshua Lopez, Fabio Antonio, Rubel Carbajal, Stephanie Inglese and Monika Pena

Izzy Perez, Charles McCoy, Joshua Lopez, Fabio Antonio, Rubel Carbajal, Stephanie Inglese and Monika Pena
From: 
Date:
07/11/2014