Skip to main content Skip to footer site map

MANI(E)FEST – LITERATURA is Presented by Palác Akropolis Today

Literární autorský večer pod dramaturgickým patronátem Barbory Baronové z pražského Paláce Akropolis.

MANI(E)FEST – LITERATURA is Presented by Palác Akropolis Today

Literární autorský večer pod dramaturgickým patronátem Barbory Baronové z pražského Paláce Akropolis.

Mani(e)fest je o skrytých půvabech zákoutích lidského já, které se jako dítě ve stavu údivu vystavuje zvědavým pohledům přihlížejících. Žijeme v době, kdy jsme zavření, často osamělí, bez možnosti přirozené interakce setkávání. Přesto chceme ostatním říci, kdo jsme, co prožíváme, o čem přemýšlíme. Je to svého druhu mánie a manifest zároveň. Mánie, která nemůže být nikdy potlačena.

- Anna Štičková: Bibliodiverzitu v ČR chceme
Bibliodiverzita a její význam pro českou literaturu. Odpovědný a udržitelný přístup ke knihám. Sleva u knih není výhra pro každého.
Anna Štičková, spoluzakladatelka Platformy Knihex a básnířka. Vystudovala literaturu a tvůrčí psaní, nyní dostudovává kulturní management na FF MU. Věnuje se malým nakladatelům a nezávislým knihkupcům, v roce 2019 jí vyšla druhá básnická sbírka Nejsi ze Sudet?

- Ondřej Mácl: Jste moje děti
Zvíře se rodí do zcela nových časů. Při prvním zranění má šanci stát se básníkem. To s sebou nese řadu nevýhod: lidé mu přestávají rozumět, pokládají ho za odpadlého, věští mu tragický konec. A souběžně ho začnou milovat.

- Petr Boháč: Játra
Tělesnost je nedílnou součástí člověka. Připomene se vždy, když se na ni zapomene. Upadne do mlhy nepoznaného, když se snažíme rozkrýt její zákoutí a přivést myšlení blíže k jejímu tajemství. Tělesnost je spojena s potravou, které může být jedem i ozdravnou kůrou. Tělo a potrava se stávají symboly současného světa. Stačí jeden jediný výkyv a za potravu dosadit politickou moc nebo mediální informace a je tu tragédie o několika dějstvích. Petr Boháč je ředitel Paláce Akropolis, režisér Spitfire Company, příležitostný performer a výtvarník, bývalý fotbalista a elektrikář, nadšený hráč pokeru a vášnivý čtenář poezie.

- Alžběta Stančáková: Buďte rádi, že si vás všímaj
Lidé chtějí kvalitní literaturu, ale podmínky, v nichž vzniká, příliš neřeší. Alžběta Stančáková debutovala knihou Co s tím, za niž v roce 2015 obdržela Cenu Jiřího Ortena. Působí jako doktorandka na FF MU. Překládá z francouzštiny a angličtiny.

https://www.facebook.com/events/849502538979299/


Featured at the Theatre Shop

T-Shirts, Mugs, Phone Cases & More
Branded Broadway Merch

Related Articles View More Prague Stories

More Hot Stories For You