Shekhar Kapur Headshot

Birth Place:
INDIA
Gender:
Male