Puss in Boots Musical at UNIQ Istanbul

Dates

2/2/2018 - 2/17/2018

Theatre

UNIQ Istanbul


Huzur Mah. Maslak Ayaza?a Cad. No: 4
Istanbul,Submit Updates
Images | Videos | Cast | Edit

Geçmi? zamanda ülkenin birinde bir de?irmenci ve üç o?lu ya?ar. De?irmenci büyük o?luna de?irmeni, ortanca o?luna e?e?i, küçük o?luna da kedisini miras b?rak?r. Küçük o?lu kendisine bir kedinin miras kalmas?ndan pek memnun olmaz. Kedi bunu duyar ve hemen sahibinden bir çift çizme ister. Zekas?n? kullanan kedi sahibine hiç de de?ersiz bir miras olmad???n? kan?tlamak için zorlu bir göreve haz?rd?r. Genç delikanl?y? zengin yapmak. Bunun için büyük bir yar??mada kötülüklerle dolu Albazar’a kar?? amans?z bir mücadelede bulur kendini. Delikanl? ise haberi olmadan zeki kedisi taraf?ndan bu maceral? oyunun içine sürüklenmi?tir. Delikanl?n?n parada zenginlikte gözü yoktur. Ama sevgi dolu yüre?i ve dürüstlü?ü genç adama hayal edemeyece?i zenginlikler sunar. Gerçek zenginli?in sevgi ve payla?mak oldu?unu herkese kan?tlar.

View More Shows
Add a Turkey Show Listing