A Streetcar Named Desire at UNIQ Istanbul

Dates

2/10/2018 - 2/24/2018

Theatre

UNIQ Istanbul


Huzur Mah. Maslak Ayaza?a Cad. No: 4
Istanbul,Submit Updates
Images | Videos | Cast | Edit

75 y?l önce Tennessee Williams taraf?ndan yaz?lan ve tiyatro için bir dönüm noktas? olarak kabul edilen, dünya klasikleri aras?nda gösterilen Arzu Tramvay? (A Streetcar Named Desire) Hira Tekindor’un yönetmenli?i, BKM ve ID ?leti?im’in yap?mc?l???nda yeniden sahneleniyor.

35 y?l sonra yeniden Türk sahnelerinde 1982 y?l?nda Y?ld?z Kenter ve Mü?fik Kenter taraf?ndan sahnelenen eserin, yeniden sahnelenmesi için uzun zamand?r bekleniyordu.

Oyun, Zerrin Tekindor, Onur Saylak, ?ebnem Bozoklu ve ?brahim Selim’i bir araya getirdi.

Arzu Tramvay?’n?n premieri, 29 Kas?m 2017, Per?embe günü Uniq Hall’da gerçekle?ecek. Oyun 29 Kas?m’dan sonra Uniq Hall ve Zorlu PSM’de izleyicisiyle bulu?maya devam edecek.

View More Shows
Add a Turkey Show Listing