Theatre Information

Delacorte Theatre (New York, NY)
81st and Central Park

Get Show News + Discounts


Medea Off-Broadway Cast

Setsu Asakura
....
Scenic Designer
Kinnosuke Hanayagi
....
Choreographer
Akira Honma
....
Sound Designer
Yukio Ninagawa
....
Director
Mutsuo Takahashi
....
Scenic Designer
Jusaburo Tsujimura
....
Costume Designer
Sumio Yoshii
....
Lighting Designer
Original Cast | Replacements
Fujiro Higashi
....
Mikijiro Hira
....
Ryunosuke Kaneda
....
Takuzo Kaneda
....
Tatsuya Miura
....
Ken Osawa
....
Ryuzaburo Otomo
....
Kazuhisa Seshimo
....
Takayuki Sugo
....
Masane Tsukayama
....
Hatsuo Yamaya
....