A?k, ?laçlar ve Yan Etkileri at UNIQ Istanbul

Dates

2/14/2018

Theatre

UNIQ Istanbul


Huzur Mah. Maslak Ayaza?a Cad. No: 4
Istanbul,Submit Updates
Images | Videos | Cast | Edit

A?k, ?laçlar ve Yan Etkileri”, Grimm Karde?ler’in “Kurba?a Prens” masal?ndan esinlenerek yaz?lan, post apokaliptik bir romantik komedi. A?ustos 2012’de San Francisco’da Werx Sahnesi’nde Dünya Prömiyeri ile büyük ba?ar? kazanan oyun, bugüne kadar uygulanmam?? bir yakla??m olan ‘steampunk’ tarz?nda sahneleniyor!

Tiyatronun konusu ?öyle: 3. Dünya Sava??’ndan sonra silah üretiminin yasaklanmas?n?n ard?ndan gizlice silah üretimine ba?lan?r. Ara?t?rmac? Rockwell Wise, insanlar? a??k olmaktan koruyacak bir a?k a??s?n?n dünyadaki tüm problemleri çözece?ine inanmaktad?r. Eski sevgilisi, ilaç geli?tirme uzman? Grace Wright ise gezegeni gençle?tirmek için bir a?k iksiri yaratman?n pe?indedir. ?kilinin yollar?n?n tekrar kesi?mesiyle birlikte, kendilerini ‘a?k’, ‘ilaçlar’ ve ‘yan etkilerin’ ortas?nda bulurlar.

Elif Gizem Aykul, Gökçe Karaman, Mert Ayd?n ve Arda Meriçliler’in ba?rolünü payla?t??? bu harika oyun, 14 ?ubat 21.00’da, tam da a?k?n gününde, Tamirane’de!

Muhte?em bir ‘Sevgililer Günü’ için, ?imdiden yerini ay?rt!

View More Shows
Add a Turkey Show Listing