Shekhar Kapur Biography

Birth Place: INDIA
Gender: Male