Nike She Runs the Night Biggest Women 5K in Poland

Nike She Runs the Night Biggest Women 5K in PolandRight before sunset on June 30, thousands of women from all over Poland gathered in Warsaw's Fountain Park to take part in the Nike Women's exclusive She Runs The Night 5K. Participants shared the starting line with actresses Katarzyna Bujakiewicz and Ola Kisio.

Spectacular explosions of light and high-tempo music were just some of the surprises waiting for runners on every kilometer of the race. The unexpected extra loops for runners who were inspired to run beyond the set 5K were a particular highlight. Women could choose between three distinct loops: energy, light, or the most challenging, sprinting acceleration.

The girls' night out atmosphere started early in the evening when runners arrived at the race village to find it packed with a training zone to warm-up and receive individual advice from pro coaches; a relaxation zone for hanging out with girlfriends; and the styling and beauty area to start off the night looking great. A dynamic performance from the band Shemoans and sport car test-drives boosted the energy and amplified the adrenaline just before the starting pistol.

At the finish line, each runner was presented with a unique medal created by Anna Orska, a jewelry designer who also participated in the race. Ensuring the party continued into the night, runners celebrated their achievements together at an after-party with live performances by top Polish band Hey.


Nike She Runs The Night najwi?kszym kobiecym biegiem na 5 km w Polsce

Ponad 4500 kobiet wzi??o udzia? w jedynym w swoim rodzaju biegu ulicami Warszawy

Tu? przed zachodem s?o?ca, 30 czerwca tysi?ce kobiet z ca?ej Polski zebra?o si? w warszawskim Parku Fontann, aby wzi?? udzia? w wyj?tkowym biegu Nike tylko dla kobiet She Runs the Night. W?ród uczestniczek obecne by?y aktorki Katarzyna Bujakiewicz i Ola Kisio.

Spektakularne pokazy ?wietlne i porywaj?ca muzyka - to tylko niektóre z niespodzianek, jakie czeka?y na biegaczki na ka?dym kilometrze trasy. Dodatkowe p?tle biegowe by?y szczególn? atrakcj? dla tych dziewczyn, które chcia?y pokona? dystans wi?kszy ni? 5 km. Uczestniczki mog?y wybra? pomi?dzy p?tlami energii, ?wiat?a oraz najbardziej wymagaj?c? p?tl? przy?pieszenia.

Szereg atrakcji w miasteczku Nike czeka? na uczestniczki ju? kilka godzin przed biegiem. W specjalnych strefach pi?kna, relaksu oraz fitness ka?da z dziewczyn mog?a przeprowadzi? rozgrzewk? pod okiem profesjonalnych trenerów i otrzyma? indywidualn? porad?, odpr??y? si? wraz ze znajomymi i zrobi? manicure czy skomponowa? w?asn? stylizacj?. Energetyczny wyst?p grupy „Shemoans" oraz podnosz?ce adrenalin? jazdy testowe sportowym autem, na?adowa? wszystkie biegaczki solidn? dawk? pozytywnych emocji tu? przed biegiem.

Na mecie na ka?d? z uczestniczek czeka? wyj?tkowy upominek zaprojektowany przez jubilerk?
Ann? Orsk?, która równie? wzi??a udzia? w biegu. To jednak nie wszystko! Impreza potoczy?a si? dalej - biegaczki wspólnie ?wi?towa?y swoje osi?gni?cia podczas after party, na którym wyst?p na ?ywo da?a gwiazda wieczoru grupa Hey.