🔀BALTIMORE SHOWS
Sincerely, Me! in BaltimoreSincerely, Me!
(Runs 7/18 - 8/3)
The Sound of Music in BaltimoreThe Sound of Music
(Runs 6/28 - 8/3)
Monty Python's SPAMALOT in BaltimoreMonty Python's SPAMALOT
(Runs 8/17 - 8/21)
Curtains
(Runs 8/7 - 8/24)
Monty Python's Spamalot
(Runs 8/17 - 8/24)
Annie Get Your Gun (Stone) in BaltimoreAnnie Get Your Gun (Stone)
(Runs 9/5 - 10/11)

More Shows | Add a Show
Get Baltimore News & Specials!

E-Mail:


🔀LOCAL AUTHORS
Contests - BroadwayContests - Broadway Charles ShubowCharles Shubow
Daniel CollinsDaniel Collins Jack L. B. GohnJack L. B. Gohn
Tina SaratsiotisTina Saratsiotis Lori WegleinLori Weglein
Alan KatzAlan Katz